Κ. ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Θέση Παναγιά, Αγρ.1932

TK 60100 Κατερίνη

Πιερία

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

Nc-65 GSM CONTROL UNIT

REMOTE CONTROL AP-03                     

Το SR-01 της σειράς HYPERION SYSTEMS αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας χώρων και απομακρυσμένου έλεγχου. Όπως Server Room, Αποθήκες με ευαίσθητα προϊόν. 

 SR-01

HYPERION SYSTEMS

Το σύστημα SR-01 είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου.

Δημιουργήθηκε για να μπορείτε να έχετε τον πλήρη έλεγχο χώρων με ιδιαίτερες ανάγκες ιδιαίτερες απαιτήσεις ή υψηλής σημαντικότητας.

 

Σκοπός του είναι να παρέχει την ασφάλεια των χώρων αυτών δίνοντάς σας την δυνατότητα να γνωρίζεται ανά πάσα στιγμή την κατάσταση των σημαντικών στοιχείων του χώρου ανάλογα με τις ανάγκες του και να λαμβάνεται ειδοποίηση για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί έγκαιρα ώστε να μπορέσετε να το αντιμετωπίσετε και σε πολλές περιπτώσεις απομακρυσμένα από το κινητό σας τηλέφωνο. Τέλος σας παρέχεται η δυνατότητα χειρισμού συσκευών ή συστημάτων απομακρυσμένα μεσώ του κινητού σας τηλεφώνου.  

 

Το SR-01 αποτελεί ένα σύστημα όπου ενσωματώνοντας τις δυνατότητες του NC-65 GSM CONTROL UNIT με το PCB προσφέρει καινοτομές λύσεις και εγκαινιάζει την καινούργια προηγμένη τεχνολογικά σειρά προϊόντων της εταιρίας μας Hyperion Systems.

 

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε και να χρησοιμοποιήται τις δινατότητες που σας παρέχει το ολοκληρωμένο σύστημα. Διαθέτοντας 2 αισθητήρες θερμοκρασίας, αισθητήρα υγρασίας, αισθητήρα πλημμύρας και 2 εξόδους ρελε. Άλλα και τις πολλές δυνατότητες της ενσωματωμένης συσκευής NC-65 GSM CONTROL UNIT.

Με τους 2 αισθητήρες θερμοκρασίας σας δίνεται η δυνατότητα:

Να ορίσετε τα επίπεδα θερμοκρασίας που επιθυμείτε να έχει ο χώρος.

Να γνωρίζεται ανά πάσα στιγμή την θερμοκρασίας που επικρατεί με ακρίβεια.

Να λαμβάνεται ειδοποίηση εάν υπάρξει κάποια μεταβολή έκτος των ορίων που έχετε θέσει . 

Με τον αισθητήρα πλημμύρας σας δύνεται η δυνατότητα:

Να ειδοποιηθείτε σε περίπτωση πλημμύρας του χώρου.

Με τον αισθητήρα υγρασίας σας δύνεται η δυνατότητα:

Να ορίσετε τα επίπεδα υγρασίας που επιθυμείτε να έχει ο χώρος.

Να γνωρίζεται ανά πάσα στιγμή το επίπεδο υγρασίας που επικρατεί με ακρίβεια.

Να λαμβάνεται ειδοποίηση αν υπάρξει κάποια αύξηση του επιπέδου υγρασίας εκτός των ορίων που έχετε θέσει. Και προαιρετικά για την μείωση.

Με τις 2 εξόδους ρελε σας δίνεται ή δυνατότητα να συνδέσετε οτιδήποτε εσείς επιθυμείτε.

Ενδεικτικές συνδέσεις:

Παροχή ρεύματος

Συσκευές ψύξης ή θέρμανσης του χώρου.

Server

Συναγερμού

Πυρανίχνευσης

Παγίδων