Κ. ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Θέση Παναγιά, Αγρ.1932

TK 60100 Κατερίνη

Πιερία

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

Nc-65 GSM CONTROL UNIT

HYPERION SYSTEMS SR-01                     

Το SR-01 της σειράς HYPERION SYSTEMS αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας χώρων και απομακρυσμένου έλεγχου. Όπως Server Room, Αποθήκες με ευαίσθητα προϊόν. 

 SR-01

HYPERION SYSTEMS
Μία Συσκευή
πολλοί χρήστες κανένα τηλεχειριστήριο !

Το SR-01 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας και απομακρυσμένου ελέγχου για χώρους όπως server rooms  όπου φιλοξενούν σημαντικά δεδομένα (προσωπικά δεδομένα).

 

Περιέχει αισθητήρια θερμοκρασίας, υγρασίας, με τα οποία μπορείτε να ορίσετε τα επίπεδα που επιθυμείτε στο χώρο καθώς και να λάβετεειδοποίηση σε περίπτωσης μεταβολής εκτός των ορίων που έχετε θέσει. Επιπλέον διαθέτειαισθητήριο πλημμύρας ώστε να ειδοποιηθείτε σε περίπτωση διαρροής. Διαθέτει εξόδους(επαφές ρελέ) στις οποίες μπορείτε να συνδέσετε συσκευές όπως ψύξης/θέρμανσης.

 

Διαθέτει εισόδους για μαγνητικές παγίδες ή περιφερειακές συσκευές όπως UPS ενημερώνοντας με μήνυμα σε περίπτωση βλάβης. Το SR-01 σας ειδοποιεί γιαοποιαδήποτε αλλαγή κατάστασης των εισόδων , μέσω του δικτύου GSM. 

Με τους 2 αισθητήρες θερμοκρασίας σας δίνεται η δυνατότητα:

Να ορίσετε τα επίπεδα θερμοκρασίας που επιθυμείτε να έχει ο χώρος.

Να γνωρίζεται ανά πάσα στιγμή την θερμοκρασίας που επικρατεί με ακρίβεια.

Να λαμβάνεται ειδοποίηση εάν υπάρξει κάποια μεταβολή έκτος των ορίων που έχετε θέσει . 

Με τον αισθητήρα πλημμύρας σας δύνεται η δυνατότητα:

Να ειδοποιηθείτε σε περίπτωση πλημμύρας του χώρου.

Με τον αισθητήρα υγρασίας σας δύνεται η δυνατότητα:

Να ορίσετε τα επίπεδα υγρασίας που επιθυμείτε να έχει ο χώρος.

Να γνωρίζεται ανά πάσα στιγμή το επίπεδο υγρασίας που επικρατεί με ακρίβεια.

Να λαμβάνεται ειδοποίηση αν υπάρξει κάποια αύξηση του επιπέδου υγρασίας εκτός των ορίων που έχετε θέσει. Και προαιρετικά για την μείωση.

Με τις 2 εξόδους ρελε σας δίνεται ή δυνατότητα να συνδέσετε οτιδήποτε εσείς επιθυμείτε.

Ενδεικτικές συνδέσεις:

Παροχή ρεύματος

Συσκευές ψύξης ή θέρμανσης του χώρου.

Server

Συναγερμού

Πυρανίχνευσης

Παγίδων 

Γενικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία: 12Vdc
Κατανάλωση Ρεύματος: Ηρεμίας 50mA/ Κορυφής 2Adc
GSM Quad-Band 800/900/1800/1900 Mhz
Έξοδοι:
2-8  (επαφές ρελέ) 
Είσοδοι: 8
Διαστάσεις: Υ 126 mm x Π 125 mm x Β 70 mm. 
Μέγιστο Ωμικό Φορτίο Εξόδων:
16 A/230 Vac
Θερμοκρασία: Από -15OC έως 65OC
Υγρασία: Από 20%RH έως 85%RH

Περιλαμβάνει

  • 2 αισθητήρια θερμοκρασίας (-50O έως 130OC) 

  • 1 υγρασίας (0-100%RH),                           

  • 1 πλημμύρας.