Κ. ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Θέση Παναγιά, Αγρ.1932

TK 60100 Κατερίνη

Πιερία

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

Αισθητήρες Ενσύρματοι

SDL-01 
Ψηφιακός Ενσύρματος Αισθητήρας
Θερμοκρασίας/Υγρασίας

SDL-01
 

SDL-04
Όργανο πίνακος 
με δύο εξόδους Θερμοκρασίας/Ψύξης

SDL-04
 

SDL-02 
Ψυφιακός
Ενσύρματος Αισθητήρας 
Θερμοκρασίας

SDL-02 
 

SDL-05 
Ενσύρματος Αισθητήρας 
Πλημμύρας

SDL-05 
 

SDL-03 
Αναλογικός
Ενσύρματος Αισθητήρας 
Πλημμύρας

SDL-03
 

Αισθητήρες Ασύρματοι

SDL-01 
Ψηφιακός Ενσύρματος Αισθητήρας
Θερμοκρασίας/Υγρασίας

SDW-01
 

SDL-04
Όργανο πίνακος 
με δύο εξόδους Θερμοκρασίας/Ψύξης

SDW-04
 

SDL-02 
Ψυφιακός
Ενσύρματος Αισθητήρας 
Θερμοκρασίας

SDW-02 
 

SDL-03 
Αναλογικός
Ενσύρματος Αισθητήρας 
Πλημμύρας

SDW-03