Κ. ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Θέση Παναγιά, Αγρ.1932

TK 60100 Κατερίνη

Πιερία

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

Το HR-02 είναι μια συσκευή που παρακολουθεί συνεχώς την ολική κατανάλωση της κεντρικής παροχής του δικτύου.

 

Φροντίζει ώστε σε περίπτωση που η κατανάλωση στο συνολικό φορτίο υπερβεί τα 35Α διακόπτει την παροχή μιας από τις δύο καταναλώσεις που ελέγχει.

 

Σε περίπτωση που η κατανάλωση συνεχίζει να παραμένει σε υψηλά επίπεδα διακόπτει και την παροχή της δεύτερης. Όταν η κατανάλωση μειωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό επανασυνδέει τις καταναλώσεις.

 

Με τον τρόπο αυτό  προστατεύεται η κεντρική ασφάλεια του πίνακα παροχής και κατά συνέπειαη ασφάλεια της χελώνας.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στις εξόδους μπορούμε να συνδέσουμε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή και να τη λειτουργούμε με χρονοδιακόπτη μέσω (Μπουτόν) για εξοικονόμηση ρεύματος, ενώ στην είσοδο έχουμε τη δυνατότητα να συνδέσουμε μαγνητικές παγίδες για πλήρη απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση πολλών ηλεκτρικών συσκευών ταυτόχρονα ή ακόμα και καρτοδιακόπτη.


Διαθέτει ρελέ 30Α  και 16Α 

Τοποθετείται σε ράγα μέσα στον κεντρικό πίνακα.

Στην συσκευασία περιέχεται και συσκευή μετρήσεως 
κατανάλωσης. Η οποία τοποθετείται με κλιπ στην κεντρική φάση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Όταν η συσκευή μετρήσει κατανάλωση μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε τοποθετήσει από τα διακοπτάκια, κλείνει την παροχή 25Α. Εάν η κατανάλωση παραμείνει στα ίδια επίπεδα κλείνει και η παροχή 16Α. Όταν η κατανάλωση πέσει κάτω από την μέση κατανάλωση, ενεργοποιείται ξανά η παροχή 16Α. Για να ενεργοποιηθεί η κατανάλωση 25 Α πρέπει κάτω από το ελάχιστο επίπεδο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Τροφοδοσία: 230Vac

 • Κατανάλωση Ρεύματος: 0,50Aac

 • Έξοδοι: 2  (επαφές ρελέ 1 x 25Α και 1 x 16Α) 

 • Είσοδος μέτρησης: Μετασχηματιστής ρεύματος 100A

 • Διαστάσεις: 89 x 54 x 66

 • Βάρος: 162 g

 • Μέγιστο Ωμικό Φορτίο : 30A / 250 Vac και 16A / 250 Vac

 • Θερμοκρασία: Από -15oC έως 65oC

 • Υγρασία: Από 20%RH έως 85%RH