Κ. ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Θέση Παναγιά, Αγρ.1932

TK 60100 Κατερίνη

Πιερία

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

 

NC-65

NCR-25

DC-02

AL-01

NC-65

NCR-25

DC-02

AL-01

GSM

AL-02

Προϊόντα

 

Συσκευές HR 

 

Περιφερικές συσκευές

 

SDL-01

SDL-02

SDL-03

SDL-04

Ενσύρματοι Αισθητείρες

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

 

SDL-01

SDL-02

SDL-03

SDL-04

Ασύρματοι Αισθητείρες

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ